Liveni F komad (Ukupno 22)

LIVENI F Kg ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
FF019662LIVENI F 50 (5.4 Kg)kom
 FF019663LIVENI F 65 (6.6 Kg)kom
 FF08976LIVENI F 80 (7.8 Kg)kom
 FF08963LIVENI F 100 (9.7 Kg)kom
 FF08965LIVENI F 125 (12.4 Kg)kom
 FF08967LIVENI F 150 (15.8 Kg)kom
 FF08968LIVENI F 200 (23 Kg)kom
 FF08970LIVENI F 250 (32 Kg)kom
 FF08972LIVENI F 300 (43 Kg)kom
 FF018759LIVENI F 350kom
 FF08974LIVENI F 400kom
 FF08975LIVENI F 500kom
 
LIVENI F PLASTIFICIRAN ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
FF012295LIVENI F PLASTIFICIRAN 65kom
 FF08990LIVENI F PLASTIFICIRAN 80kom
 FF08964LIVENI F PLASTIFICIRAN 100kom
 FF08966LIVENI F PLASTIFICIRAN 125kom
 FF010460LIVENI F PLASTIFICIRAN 150kom
 FF08969LIVENI F PLASTIFICIRAN 200kom
 FF08971LIVENI F PLASTIFICIRAN 250kom
 FF08973LIVENI F PLASTIFICIRAN 300kom
 FF015604LIVENI F PLASTIFICIRAN 400kom
 FF014839LIVENI F PLASTIFICIRAN 500kom

Liveni F komad (Ukupno 22)