Liveni E-KS komad (Ukupno 21)

LIVENI EKS Kg ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
FS08959LIVENI EKS 50 (3 Kg)kom
 FS08961LIVENI EKS 65 (4 Kg)kom
 FS08962LIVENI EKS 80 (5 Kg)kom
 FS08951LIVENI EKS 100 (7 Kg)kom
 FS08952LIVENI EKS 125 (9.4 Kg)kom
 FS08953LIVENI EKS 150 (11 Kg)kom
 FS08954LIVENI EKS 200 (17 Kg)kom
 FS08955LIVENI EKS 250 (26.3 Kg)kom
 FS08956LIVENI EKS 300 (34.3 Kg)kom
 FS08957LIVENI EKS 350kom
 FS08958LIVENI EKS 400kom
 FS08960LIVENI EKS 500kom
 
LIVENI EKS PLASTIFICIRAN ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
FS012301LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 50kom
 FS017090LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 65kom
 FS012302LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 80kom
 FS012303LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 100kom
 FS012304LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 125kom
 FS012305LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 150kom
 FS016113LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 200kom
 FS016047LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 250kom
 FS012306LIVENI EKS PLASTIFICIRAN 300kom

Liveni E-KS komad (Ukupno 21)