Ventili - Zasuni (Ukupno 80)

01 02  ▪► Strana: 1/2 
LEPTIRASTI ZATVARAC ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
I0017778LEPTIRASTI ZATVARAC 50kom
 I0014674LEPTIRASTI ZATVARAC 80kom
 I0011472LEPTIRASTI ZATVARAC 100kom
 I0014673LEPTIRASTI ZATVARAC 125kom
 I0011872LEPTIRASTI ZATVARAC 200kom
 I0011873LEPTIRASTI ZATVARAC 250kom
 I0012564LEPTIRASTI ZATVARAC 300kom
 I0012565LEPTIRASTI ZATVARAC 350kom
 I0016116LEPTIRASTI ZATVARAC 400kom
 I0011874LEPTIRASTI ZATVARAC 500kom
 I0016327LEPTIRASTI ZATVARAC 600kom
 
LEPTIR VENTIL MEDJUPRIRUBNICKI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
IL014816LEPTIR. VENTIL 50 MEDJUPRIRUBNICKIkom
 IL014817LEPTIR. VENTIL 65 MEDJUPRIRUBNICKIkom
 IL08933LEPTIR. VENTIL 80 MEDJUPRIRUBNICKIkom
 IL019215LEPTIR. VENTIL 150 MEDJUPRIRUBkom
 IL016559LEPTIR. VENTIL 250 MEDJUPRIRUBkom
 IL017790LEPTIR. VENTIL 300 MEDJUPRIRUBNICKIkom
 
SERVIS VENTIL EK ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
IG011307SERVIS VENTIL EK 1"kom
 IG09945SERVIS VENTIL EK 2"kom
 
SERVIS VENTIL RAVNI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
IG011583SERVIS VENTIL RAVNI 3/4"kom
 IG011555SERVIS VENTIL RAVNI 1"kom
 IG012658SERVIS VENTIL RAVNI 2"kom
 
EURO ZASUN S ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
I008693EURO ZASUN S14 50kom
 I008695EURO ZASUN S14 65kom
 I008697EURO ZASUN S14 80kom
 I008699EURO ZASUN S14 80/16kom
 I008678EURO ZASUN S14 100kom
 I008680EURO ZASUN S14 125kom
 I008682EURO ZASUN S14 150kom
 I008684EURO ZASUN S14 200kom
 I0010404EURO ZASUN S14 200/16kom
 I008687EURO ZASUN S14 250kom
 I008689EURO ZASUN S14 300kom
 I008691EURO ZASUN S14 350kom
 I0010883EURO ZASUN S14 400kom
 I0012466EURO ZASUN S14 500kom
 I0014533EURO ZASUN S14 600kom
 
EURO ZASUN S ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
I008692EURO ZASUN S15 50kom
 I008694EURO ZASUN S15 65kom
 I008696EURO ZASUN S15 80kom
 I008698EURO ZASUN S15 80/16kom
 I008677EURO ZASUN S15 100kom
 I008679EURO ZASUN S15 125kom
 I008681EURO ZASUN S15 150kom
 I008683EURO ZASUN S15 200kom
 I008685EURO ZASUN S15 200/16kom
 I008686EURO ZASUN S15 250kom
 I008688EURO ZASUN S15 300kom
 I008690EURO ZASUN S15 350kom
 I0010528EURO ZASUN S15 400kom
01 02  ▪► Strana: 1/2 

Ventili - Zasuni (Ukupno 80)